კონტაქტი


პროექტის ინიციატორია: გიგა ,,CDN" საბიაშვილი


პროექტის მხარდამჭერია ,,საქართველოს ელექტრონული სპორტის ფედერაცია"
პროექტის პარტნიორია ,,Luxserv.ge" - ჰოსტინგი