წესები


1. ყველა მოთამაშე ავტომატურად ვალდებულია დაიცვას აღნიშნული წესები.

2. წესების დარღვევის გამო მოთამაშეების მიმართ გატარებული იქნება შესაბამისი მოქმედებები, მაგალითად: ,,ბანი" ( რამდენიმე საათიანი ან სამუდამო )

3. სერვერზე მოთამაშეებისათვის აკძალულია ნებისმიერი სახის რეკლამა, მაგალითად სხვა სერვერის ან რაიმე ვებ-გვერდის...

4. მოთამაშეებს შორის მოქმედებს ადამიანური და ეთიკური ნორმები, ვინც გამოიწვევს აღნიშნულის მიმართ უპატივცემულობას ან დაარღვევს ,,ზრდილობის" წესებს მის მიმართ გატარდება როგორც ტექნიკური აკძალვები ასევე მორალური ზეწოლა და საჭიროების შემთხვევაში აგრესიაც !!!

5. სერვერზე სასტიკად აკძალულია ,,რასიზმი" კონკრეტულად კი უცხელი მოთამაშეების მიმართ ცინიკური დამოკიდებულება ან მათთვის რაიმე სახის დისკონფორტის შექმნა თამაშის დროს...

6. აღნიშნული წესები თანაბრად მოქმედებს როგორც რიგით მოთამაშეებზე ასევე ადმინისტრატორებზე ან რაიმე პრივილეგიის მქონე პირებზე.

7. აკრძალულია ნებისმიერი სახის ჩეთის გამოყენება.

8. ,,ადმინის" მიღება შეუძლა ყველას ვისაც ექნება სურვილი და დააკმაყოფილებს შესაბამის კრიტერიუმებს. ( ნათამაშები დრო, ქილების რაოდენობა და სხვა )

9. სერვერზე არ მოქმედებს ,,ცენზურა" მაგრამ აუცილებელია ზომიერების დაცვა !!!

10. სერვერი ფუნქციონირებს როგორც CS:GO ოფიციალური სერვერი და შესაბამისად არის DROP ყოველი მაპის შეცვლისას.